Andreas Forg
Andreas Forg
11er-RatšŸŽ­DekošŸŽ­geschƤftsfĆ¼hrender VorstandšŸŽ­HandwerkeršŸŽ­JournalšŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­LogistikšŸŽ­OrganisationšŸŽ­SitzungsprƤsidentšŸŽ­TechnikšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Sabrina Ecker
Sabrina Ecker
DekošŸŽ­geschƤftsfĆ¼hrender VorstandšŸŽ­JournalšŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­OrdenšŸŽ­TechnikšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Ursula Lawall
Ursula Lawall
geschƤftsfĆ¼hrender VorstandšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Meike Steinmetz
Meike Steinmetz
DekošŸŽ­geschƤftsfĆ¼hrender VorstandšŸŽ­KassešŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Dirk Born
Dirk Born
11er-RatšŸŽ­DekošŸŽ­HandwerkeršŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Marion Emde
Marion Emde
DekošŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Elisabeth HƤfner
Elisabeth HƤfner
DekošŸŽ­GardešŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­PressešŸŽ­TraineršŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Maximilian HƤfner
Maximilian HƤfner
DekošŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­LogistikšŸŽ­TechnikšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Frieder Kreisel
Frieder Kreisel
11er-RatšŸŽ­DekošŸŽ­HandwerkeršŸŽ­PressešŸŽ­VorstandšŸŽ­
Ralf LƤmmel
Ralf LƤmmel
11er-RatšŸŽ­BĆ¼hnenhelferšŸŽ­BĆ¼hnenmeisteršŸŽ­HandwerkeršŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­VorstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Luna Ecker
Luna Ecker
GardešŸŽ­NachwuchsšŸŽ­
Melanie Lauck
Melanie Lauck
GardešŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Michelle Rasch
Michelle Rasch
GardešŸŽ­
Marie Schneider
Marie Schneider
GardešŸŽ­
Elisa Bohn
Elisa Bohn
PressešŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Matthias Bubach
Matthias Bubach
11er-RatšŸŽ­
Horst Dƶrrhƶfer
Horst Dƶrrhƶfer
DekošŸŽ­KassešŸŽ­LageršŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Marcel Ecker
Marcel Ecker
BĆ¼hnenhelferšŸŽ­DekošŸŽ­HandwerkeršŸŽ­LogistikšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Max Emde
Max Emde
11er-RatšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Michael Emde
Michael Emde
DekošŸŽ­LogistikšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Nick Emde
Nick Emde
DekošŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Hilde Engel
Hilde Engel
SchneiderinšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Marga Forg
Marga Forg
DekošŸŽ­JournalšŸŽ­OrganisationšŸŽ­TechnikšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Monika Kantz
Monika Kantz
AktivenbetreuungšŸŽ­BĆ¼hnenhelferšŸŽ­DekošŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Luisa Klippel
Luisa Klippel
BĆ¼hnenhelferšŸŽ­Kindermaskenball-TeamšŸŽ­
Sina Klippel
Sina Klippel
BĆ¼hnenhelferšŸŽ­DekošŸŽ­
Michael Krupp
Michael Krupp
MusikeršŸŽ­
Nicky Kuntz
Nicky Kuntz
DekošŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Wolfgang Lakinger
Wolfgang Lakinger
11er-RatšŸŽ­
Theo Lohr
Theo Lohr
11er-RatšŸŽ­
Eckhardt Nƶrenberg
Eckhardt Nƶrenberg
TechnikšŸŽ­
Elisabeth Oberhellmann
Elisabeth Oberhellmann
DekošŸŽ­VerkaufsstandšŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Gerd Oberhellmann
Gerd Oberhellmann
11er-RatšŸŽ­DekošŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Frank Partsch
Frank Partsch
11er-RatšŸŽ­ProtokollšŸŽ­
Heinrich Pfaffenritter
Heinrich Pfaffenritter
DekošŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
David Steinmetz
David Steinmetz
11er-RatšŸŽ­BĆ¼hnenhelferšŸŽ­DekošŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Fabian Steinmetz
Fabian Steinmetz
NachwuchsšŸŽ­
Felix Steinmetz
Felix Steinmetz
NachwuchsšŸŽ­
Georg Steinmetz
Georg Steinmetz
11er-RatšŸŽ­DekošŸŽ­HandwerkeršŸŽ­wirtschaftlicher GeschƤftsbetriebšŸŽ­
Leni Steinmetz
Leni Steinmetz
NachwuchsšŸŽ­

Hier unser Vorstand:

hintere Reihe (v.l.): Sabrina Ecker, Marion Emde, Meike Steinmetz, Andreas Forg, Maximilian HƤfner, Frieder Kreisel.

Vordere Reihe (v.l.): Ursula Lawall, Dirk Born, Ralf LƤmmel, Elisabeth HƤfner

1. Vorsitzender:Ā Andreas Forg

2. Vorsitzende:Ā Sabrina Ecker

Schatzmeisterin:Ā Ursula Lawall

SchriftfĆ¼hrerin:Ā Meike Steinmetz

ACG – Alzeyer Carneval Gesellschaft e.V. 

Ludwig-Jahn-StraƟe 42

55232 Alzey